A quina distància de la tanca es permet construir

Tanca: una tanca que dóna al propietari d'una zona suburbana una sensació de seguretat, que no permet als desconeguts entrar al pati i veure què hi passa. L'error de molts residents d'estiu i residents a pobles és que no observen la distància permesa des de la casa fins a la tanca, i això suposa una violació de les normes de construcció. Com complir aquestes normes quan es construeix una tanca?

distància de tanca a tanca

Per què necessiteu una tanca al lloc?

La legislació de la Federació Russa permet als propietaris d'àrees suburbanes produir estructures tancades de qualsevol configuració. Podeu trobar tanques transparents i no transparents, de fusta, pedra, acer i altres. Independentment dels materials, totes les tanques tenen tasques comunes:

 • Decoració d'un terreny, si la tanca té un aspecte estètic.
 • Disfresseu el pati i les activitats que s’hi desenvolupen amb mirades indiscretes.
 • Prevenció de possibles atropells a la propietat per part dels veïns.
 • Protecció del lloc de la pols i el soroll de la carretera, del fort vent i de les restes.
 • Directrius per al compliment de les distàncies especificades als codis i normatives de construcció.

A causa dels nombrosos avantatges, es troben tanques a gairebé totes les zones suburbanes de Rússia, independentment de la regió. Només canvien l’aspecte, les dimensions i el material seleccionat.

Per què heu de complir les normes?

El manteniment de la distància mínima permesa des de la tanca fins als edificis es requereix principalment per motius de seguretat contra incendis. Imagineu la situació: l’edifici està construït a prop de la tanca, darrere de la qual també hi ha la casa del veí. En cas d’incendi, el foc es pot estendre fàcilment d’una casa a l’altra: d’aquesta manera es pot cremar completament un poble sencer al llarg de la cadena.

La segona raó per adoptar una actitud responsable respecte al compliment de les normes de distància de casa a la tanca és el risc de litigis amb els veïns. Per exemple, potser no els agrada que l’ombra del vostre edifici caigui sobre el terreny o que una estructura agrícola obstrueixi la seva visió. Hi ha moltes raons per demandar l’incompliment dels codis de construcció regulats.

S'han creat codis de normes que regulen la construcció d'edificis i ajuden a evitar litigis. N’hi ha diversos, això és la construcció:

 • dins dels límits de la ciutat SP 30-102-99;
 • casals d'estiu SNiP 30-02-97, versió actual de SP 53.13330.2011;
 • Llei federal 123-FZ sobre sagnats de foc.

Heu de saber que la construcció està prohibida als llocs ONT, excepte per als hivernacles i els petits blocs de serveis públics. La superfície total dels edificis no hauria de superar el 30% de la superfície de la parcel·la enjardinada (SNT).

Distància a diferents edificis

Per tant, ja no hi ha preguntes sobre la importància d’observar els intervals recomanats entre la tanca i diversos edificis. Ara és important esbrinar quins buits s’han de mantenir entre la tanca i els edificis residencials o de serveis públics per no violar les lleis de la Federació Russa.

distància dels edificis a la tanca

La ubicació dels edificis al lloc, que indica la distància a la tanca

Interval a casa

Segons el SNiP 30-02-97 (Normes i normes de construcció), la distància de la tanca a la casa ha de ser d'almenys 3 metres, sempre que la tanca estigui a la vora del lloc. És important tenir en compte que en un objecte residencial, el punt de referència és la part que surt més propera a la tanca, si sobresurt a més de 50 cm de la paret. En cas contrari, el compte enrere és de la mateixa paret.

Sovint, els propietaris ignoren o desconeixen la regla per la qual es calcula la distància entre la tanca i l'objecte de la construcció d'habitatges individuals (IZHS). La pràctica judicial coneix casos en què es van perdre els tribunals fins i tot per uns pocs centímetres, si la distància es va mesurar des d’una paret o fonament i hi havia un soterrani que sobresurt de mig metre.

Interval a les dependències

Els requisits SNiP més estrictes s'apliquen a la distància entre la tanca del lloc i els edificis agrícoles destinats a mantenir mascotes i aus de corral. La distància mínima és de 4 metres. Aquestes normes estan dictades no només per SNiP, sinó també per les normes i regulacions sanitàries i epidemiològiques (SanPiN). Això es deu als factors següents:

 • El risc de contaminació i contaminació del sòl veí per residus d’animals i aus.
 • Aspecte sovint poc estètic dels edificis agrícoles.
 • Una olor desagradable, que se sent sovint en els edificis agrícoles amb animals.

Cal mantenir la distància de 4 metres entre les dependències i la tanca independentment del lloc. Haureu de complir les normes, fins i tot si la casa es va construir en una associació de jardineria.

Distància al lavabo

Hi ha una regulació separada en cas que es planifiqui la construcció d’una latrina o un pou d’escombraries al lloc. En triar un lloc per disposar aquests objectes, haureu de retirar-vos almenys a 12 metres dels edificis residencials situats tant al lloc de construcció com als llocs adjacents adjacents. En aquest cas, la distància mínima fins a la tanca és d’1 metre.

A l’hora d’instal·lar escombraries, fosses sèptiques i lavabos exteriors, també és important mantenir una distància d’almenys 8 metres de les fonts d’aigua subterrània. Això s'aplica a pous i pous. L’incompliment d’aquestes normes és molt probable que provoqui contaminació de l’aigua. Per motius similars, hi hauria d’haver un mínim de 12 m entre els lavabos del pati i els cellers.

Interval amb altres edificis

A més d'edificis agrícoles en una zona suburbana, pot haver-hi edificis com ara banyera, sauna, garatge o altres edificis funcionals. SP 53.13330.2011, prescriu mantenir la distància entre edificis funcionals i la tanca almenys 1 metre. No obstant això, hi ha algunes convencions:

 • Si hi ha 1 metre entre l’objecte i la tanca, el pendent del sostre s’ha d’orientar cap al pati.
 • El garatge annex a la casa ha d’estar a una distància de 3 m de la tanca.

A l’hora d’escollir un lloc per a la construcció de dutxes, cuines d’estiu i altres edificis funcionals, és important tenir en compte que la distància entre ells i els edificis residencials del lloc ha de ser de 3 metres o més. El mateix s'aplica a les construccions agrícoles per a la tinença d'animals i aus de corral.

distància de la tanca al garatge

Un garatge annex a la casa estalvia espai, però cal planificar-ho tot amb antelació

Quan es construeixen banys i altres edificis amb risc d’incendi, és important tenir en compte alguns dels matisos. Segons les normes, la distància entre aquests edificis a la tanca ha de superar els 3 metres i a l'edifici del lloc veí: 8 metres. Si l’edifici està format per materials pertanyents a 1 o 2 classes d’inflamabilitat, la distància mínima fins a la casa veïna es redueix a 6 m.

Interval d’hivernacle

La construcció d’hivernacles és popular entre molts residents d’estiu, per tant, és molt rellevant la qüestió de quina distància es pot instal·lar d’un hivernacle o un hivernacle. Segons l’SP 42.13330.2011, s’ha de mantenir una distància d’almenys 1 metre des de la tanca a la frontera de les zones veïnes fins a l’hivernacle. La distància mínima als edificis residencials (propis i veïns) és de 3 metres.

distància de casa a l’hivernacle

Ubicació correcta de l’hivernacle

Distància als espais verds

Atès que la parcel·la no només pot contenir edificis, sinó també espais verds, hi ha normes per a aquest cas. Deixar un buit entre la tanca del lloc i els parterres no és tan important com entre arbres i arbustos. També aquí és necessari complir les normes per evitar sancions i reclamacions de veïns amb possibles procediments legals.

Distància als arbres

Els arbres alts que creixen a prop de la frontera de dues parcel·les són un altre punt de conflicte entre els veïns. Per tal de no superar conflictes legals amb els residents de cases veïnes en aquest terreny, observeu l'interval recomanat de 2 metres entre els arbres de mida mitjana i la tanca, i de 4 metres si els arbres són alts. La distància es calcula des del centre del tronc.

distància dels arbres a la tanca

Cal mantenir la distància no només dels edificis, sinó també dels arbres fins a la tanca

Com s’entén quins arbres creixen al lloc: de mida mitjana o alta? Això no s’explica a les lleis, però hi ha una norma que no es diu: arbres alts de més de tres metres d’alçada. No hi ha restriccions ni addicions segons l'espècie d'arbres: poma, cirera, bedoll, pins alts, així com arbres salvatges o exòtics que poden créixer a una distància permesa.

Distància als arbustos

La distància mínima entre les plantacions d'arbustos i la tanca a la vora del lloc és d'1 metre. La distància en relació amb parterres i parterres no s’esmenta en absolut a les normes i regulacions de construcció. Això significa que podeu plantar flors fins i tot a prop de la tanca; és legal. Com en el cas dels arbres, no hi ha restriccions sobre els tipus d’arbustos: el més important és mantenir una distància.

Distància a la línia vermella

La línia vermella és el límit real entre les parcel·les. És aquesta frontera la que té molt pes legal, ja que està documentada en els documents oficials del registre cadastral. Els edificis d'habitatges i edificis funcionals del lloc han d'estar com a mínim a 5 metres de la línia vermella del carrer i, com a mínim, a 3 metres de la línia vermella.

línia vermella des de la carretera com a mínim 5 metres

És molt important mantenir la distància de casa a la línia vermella

 

La tanca sol instal·lar-se al llarg de la vora del lloc al llarg de la línia vermella. Si hi ha un portell o una porta a la tanca, en aquest cas, s’han d’obrir al pati per no bloquejar la línia vermella. Per la mateixa raó, no es permet la construcció de garatges a la mateixa línia amb la tanca, situada prop de la línia vermella. Si no s’observa l’espaiat, es pot derivar.

Paràmetres de la barana

Les normes i regulacions de construcció requereixen que els propietaris de parcel·les de jardí individuals facin gelosia o malla tanques amb una alçada màxima d’1,5 metres. Això s'aplica a les tanques instal·lades a les fronteres de les zones veïnes. D'acord amb altres residents de l'associació dacha, és possible construir tanques sòlides des del costat del carrer.

Cal que seguiu les regles

Les normes de l’empresa conjunta, SNiP i SanPiN no es van inventar amb tanta facilitat, sinó que es van respectar. Per negligència d’instruccions, es preveu la responsabilitat administrativa, que està regulada per l’art. 9.4 del Codi administratiu de la Federació Russa. Per primera vegada, l’infractor rebrà un avís verbal. Si no l’elimina, s’emetrà una multa d’1 a 2 mil rubles.

Seguiran sancions més greus si es demostra que el fet de no respectar les normes ha perjudicat la natura o els veïns. Per primera vegada, l’infractor s’enfrontarà a una multa duplicada, és a dir, de 2 a 4 mil rubles. Una infracció reiterada es castiga amb una multa encara més gran de fins a 5.000 rubles. Els litigis no són infreqüents per no observar la distància a la tanca.

Cal destacar que l’establiment del fet d’incomplir la distància mínima entre una casa, un edifici o un arbre i una tanca no és un motiu per obligar l’infractor a resoldre el problema. La demolició, la reubicació d’un edifici o la supressió d’espais verds només es pot aconseguir a través d’un tribunal. No obstant això, la millor opció és mantenir una distància de la casa a la tanca i evitar conflictes.

Publicacions similars

Afegiu un comentari

Calefacció

Sostre

Portes